Các Hiệu Ứng Chữ Trong Photoshop

Đây là bài hướng dẫn cảm giác chữ retro bởi thành viên MinTz tiến hành và share trên diễn đàn. Cách triển khai rất đơn giản dễ dàng nhưng đã tạo ra hiệu ứng vô cùng đẹp với độc đáo! Mời các bạn theo dõi bài bác hướng dẫn này.

Bước 1:

Tạo 1 document mới với size là 800x600px, duplicate layer Background rồi double-click vào layer Background copy chỉnh Gradient Overlay:

Dither: checkStyle: RadialScale: 150%Gradient dùng 2 color là #c8c5b8#aaa593

*

Bước 2:

Nhân đôi layer Background copy – chuột cần ở layer mới – Rasterize Layer Style. Để màu sắc Foreground là #c8c5b8 và Background là #aaa593

*

Bước 3:

Chọn Filter – Noise – địa chỉ noise

Amount: 5Distribution: UniformMonochromatic: check

*

Bước 4:

Đổi Blend Mode layer Background copy 2 sang trọng Darken

*

Bước 5:

Add thêm Levels

Shadows: 72Gamma: 1.05Highlights: 236

*

Bước 6:

Viết chứ

Font: Freshman NormalSize: 150ptColor: #43a0a8Kerning: Optical

*

Bước 7:

Duplicate layer text rồi kéo xuống bên dưới layer gốc

*

Bước 8:

Chọn Edit – không lấy phí Transform (Ctrl + T) rồi kéo chữ xuống 1 px, sang yêu cầu 1 px

*

Bước 9:

Duplicate layer text copy lên 10 lần cho text copy 11

*

Bước 10:

Chọn tất cả 11 layer text copy rồi đổi màu chữ quý phái #c7b299

*

Sau đó chuột phải, chọn Convert for Smart Filters

*

Bước 11:

Đổi thương hiệu layer vừa convert thành 3D Extrusion, duplicate layer đó, thay tên layer copy thành Shadow rồi kéo xuống bên dưới layer 3D Extrusion

*

Bước 12:

Ở layer chữ, double-click chỉnh Stroke:

Size: 2Position: InsideColor: #f2eee1

*

Chỉnh tiếp Inner Shadow:

Color: #464646Opacity: 100%Use Global Light: UncheckAngle: 129Distance: 5Spread: 50Size: 2

*

Tiếp mang lại Pattern Overlay:

Blend Mode: Soft LightPattern: Fine diagonal lines (trong file resource)

*

Bước 13:

Double-click vào layer 3D Extrusion, chỉnh Bevel và Emboss:

Technique: Chisel HardSize: 13Use Global Light: UncheckAngle: 82Altitude: 11Anti-aliased: CheckHighlight Mode – Opacity: 0%

*

Contour:

Anti-aliased: Check

*

Color Overlay:

Color: #265559

*

Bước 14:

Ở layer Shadow, chọn Filter – Blur – Motion Blur:

Angle: -55Distance: 20

*

Sau đó đổi Blend Mode của layer sang Multiply.

Bước 15:

Add thêm Hue/Saturation:

Saturation: -65Chỗ thoa đỏ: Check

*

Và đây là tác dụng cuối cùng:

*

Download nguyên vật liệu để thực hiện bài khuyên bảo này trên đây


Bấm vào icon tải về để đến liên kết trên diễn đàn, rồi kéo xuống cuối bài để tải về nhé!

*


Mọi thắc mắc về bài bác hướng dẫn này các chúng ta cũng có thể click vào đây để đến nội dung bài viết gốc bên trên diễn bầy và gửi thắc mắc trực tiếp đến tác trả của bài viết này nhằm được đáp án sớm nhất!!!