CÁCH COPY NGUYÊN BẢN TRONG EXCEL

Excel mang lại shasheelamotors.com 365 Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Sử dụng cắt, sao chépdán để di chuyển hoặc xào luộc nội dung của ô. Hoặc xào nấu nội dung hoặc thuộc tính rõ ràng từ các ô. Ví dụ, xào luộc giá trị kết quả của bí quyết mà không cần xào nấu công thức, hoặc chỉ sao chép công thức.

Bạn đang xem: Cách copy nguyên bản trong excel

Khi bạn di chuyển hoặc xào luộc một ô, Excel sẽ di chuyển hoặc coppy ô đó, bao hàm các phương pháp và quý giá kết quả, định hình ô và chú thích.

Bạn có thể di chuyển những ô vào Excel bằng phương pháp kéo và thả hoặc bằng cách sử dụng những lệnh Cắt với Dán.


*

Di chuyển các ô bằng tính năng kéo và thả

Chọn ô hoặc phạm vi ô bạn có nhu cầu di gửi hoặc sao chép.

Trỏ cho tới viền của vùng chọn.

Khi con trỏ trở thành bé trỏ dịch rời

*
, kéo ô hoặc phạm vi ô mang lại một vị trí khác.

Di gửi ô bằng cách sử dụng nhân tài Cắt với Dán

Chọn một ô hoặc phạm vi ô.

Chọn nhà > cắt

*
hoặc dìm Ctrl + X.

Chọn ô mà bạn có nhu cầu di đưa dữ liệu.

Chọn trang chủ > dán

*
hoặc dấn Ctrl + V.

Sao chép ô vào trang tính của doanh nghiệp bằng những lệnh Sao chépDán.

Chọn ô hoặc phạm vi ô.

Chọn Sao chép hoặc thừa nhận Ctrl + C.

Chọn Dán hoặc nhận Ctrl + V.


Di chuyển hoặc xào luộc ô

Trên tab Trang đầu, vào nhóm Bảng tạm, hãy thực hiện một trong các thao tác làm việc sau:

Để dịch rời các ô, hãy bấm cắt .

Phím tắt Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+X.

Để xào nấu các ô, hãy bấm sao chép .

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

Chọn ô trên cùng bên trái của vùng dán.


Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn sang một trang tính tốt sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển sang sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên mặt trái của vùng dán.


Trên tab trang đầu, trong đội bảng tạm , bấm dán .

Phím tắt bạn cũng có thể nhấn Ctrl+V.


Lưu ý: 

Excel sẽ hiển thị viền di vận động quanh các ô sẽ được giảm hoặc sao chép. Để hủy quăng quật viền di chuyển, hãy nhấn Esc.

Excel sẽ thay dữ liệu có sẵn trong vùng dán khi bạn cắt và dán các ô để di chuyển chúng.

Để chọn những tùy chọn rõ ràng khi chúng ta dán những ô, bạn có thể nhấp chuột mũi tên dưới dán , rồi nhấn vào tùy chọn mà bạn muốn. Ví dụ: chúng ta có thể bấm Dán Đặc biệt hoặc Hình ảnh.

Theo mang định, Excel đang hiển thị nút Tùy chọn Dán trên trang tính nhằm cung cấp cho chính mình các tùy chọn quan trọng khi bạn dán ô, như Giữ Định dạng Nguồn. Nếu bạn không ao ước hiển thị nút này các lần dán ô, chúng ta có thể tắt tùy chọn này. Hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Tùy chọn. Trong thể nhiều loại Nâng cao, trên mục Cắt, xào nấu và Dán, hãy xóa vỏ hộp kiểmHiện nút Tùy chọn Dán khi câu chữ được dán.


Di chuyển hoặc sao chép các ô bằng chuột

Theo khoác định, việc sửa bằng phương pháp kéo với thả sẽ tiến hành bật để chúng ta có thể dùng loài chuột để di chuyển và xào nấu các ô.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để dịch rời một ô hoặc phạm vi ô, hãy trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ chuột hóa thành một bé trỏ di chuyển

*
, hãy kéo ô hoặc phạm vi ô mang lại một vị trí khác.

Để xào luộc một ô hoặc phạm vi ô, duy trì Ctrl đồng thời trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ chuột hóa thành một bé trỏ xào luộc

*
, hãy kéo ô hoặc phạm vi ô cho một địa điểm khác.


Lưu ý: Excel sẽ sửa chữa thay thế dữ liệu gồm sẵn vào vùng dán lúc bạn dịch rời các ô.


Khi bạn coppy các ô, tham chiếu ô sẽ tự động được điều chỉnh. Tuy nhiên khi bạn dịch rời các ô, tham chiếu ô sẽ không còn được kiểm soát và điều chỉnh và nội dung của những ô đó và trong đông đảo ô trỏ cho tới chúng hoàn toàn có thể được hiển thị bên dưới dạng lỗi tham chiếu. Vào trường đúng theo này, các bạn phải điều chỉnh thủ công bằng tay các tham chiếu.

Nếu vùng xào nấu đã chọn bao gồm các cột, sản phẩm hoặc ô ẩn, Excel sẽ sao chép chúng. Chúng ta cũng có thể phải hủy ẩn trong thời điểm tạm thời cho tài liệu bạn không muốn đưa vào khi xào nấu thông tin.


Chèn những ô đã dịch rời hoặc xào luộc giữa các ô đã có sẵn

Trên tab Trang đầu, vào nhóm Bảng tạm, hãy tiến hành một trong các thao tác làm việc sau:

Để dịch rời vùng chọn, hãy bấm cắt .

Phím tắt Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+X.

Để sao chép vùng chọn, hãy bấm sao chép .

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

Bấm chuột đề nghị vào ô trái trên vùng dán, rồi bấm Chèn Ô Cắt hoặc Chèn Ô Sao chép.

Mẹo Để di chuyển hoặc xào nấu một vùng chọn sang trọng một trang tính xuất xắc sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển sang sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên mặt trái của vùng dán.

Trong hộp thoại Chèn Dán, hãy bấm hướng bạn có nhu cầu di chuyển những ô xung quanh.

Ghi chú nếu như bạn chèn toàn bộ các sản phẩm hoặc cột, những hàng cùng cột xung quanh sẽ được di chuyển xuống dưới và sang bên trái.


Chỉ coppy các ô hiển thị

Nếu một vài ba ô, mặt hàng hoặc cột bên trên trang tính ko được hiển thị, chúng ta cũng có thể chọn sao chép tất cả các ô hoặc chỉ sao chép các ô hiển thị. Ví dụ: bạn có thể chọn chỉ xào luộc dữ liệu cầm tắt được hiện trên một trang tính được viền ngoài.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Sửa, bấm Tìm và Chọn, rồi bấm Đến Đặc biệt.

*

Dưới Chọn, hãy bấm Chỉ các ô quan sát thấy, rồi bấm OK.

Trên tab trang đầu, trong team bảng tạm , bấm sao chép .

Xem thêm: Học Phí Đại Học Thành Đô Học Phí Đại Học Thành Đô Năm 2020, Đại Học Thành Đô: Điểm Chuẩn, Học Phí 2021(Tdd)

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

Chọn ô trên cùng mặt trái của vùng dán.


Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn sang một trang tính tuyệt sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển thanh lịch sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.


Trên tab trang đầu, trong đội bảng tạm , bấm dán .

Phím tắt Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+V.

Nếu bạn nhấn vào mũi tên bên dưới dán , chúng ta có thể chọn từ 1 vài tùy chọn dán để áp dụng cho vùng lựa chọn của bạn.

Excel vẫn dán dữ liệu đã coppy vào các cột hoặc các hàng liên tiếp. Nếu vùng dán gồm chứa các cột và hàng ẩn, chúng ta có thể phải diệt ẩn vùng dán để xem tất cả các ô sẽ sao chép.

Khi bạn coppy hoặc dán dữ liệu ẩn hoặc sẽ lọc vào một trong những ứng dụng khác hoặc một phiên bản Excel khác thì chỉ các ô hiển thị bắt đầu được sao chép.


Ngăn không cho ô trống đã coppy thay nắm dữ liệu

Trên tab trang đầu, trong nhóm bảng tạm , bấm sao chép .

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

Chọn ô bên trên cùng mặt trái của vùng dán.

Trên tab trang đầu, trong nhóm bảng tạm , nhấn vào mũi tên dưới dán , rồi bấm dán sệt biệt.

Chọn vỏ hộp kiểm Bỏ qua ô trống.


Chỉ di chuyển hoặc xào nấu nội dung của một ô

Bấm đúp chuột vào ô có chứa dữ liệu bạn có nhu cầu di gửi hoặc sao chép.

Ghi chú Theo mang định, chúng ta có thể sửa và chọn tài liệu ô trực tiếp trong ô đó bằng cách bấm lưu ban vào đó, nhưng bạn có thể sửa và chọn tài liệu ô trên thanh công thức.

Trên tab Trang đầu, vào nhóm Bảng tạm, hãy triển khai một vào các làm việc sau:

Để dịch chuyển vùng chọn, hãy bấm cắt .

Phím tắt Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+X.

Để sao chép vùng chọn, hãy bấm sao chép .

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

Trong ô, hãy bấm vị trí bạn muốn dán các ký tự hoặc bấm đúp chuột vào một ô không giống để dịch rời hoặc xào luộc dữ liệu.

Trên tab trang đầu, trong team bảng tạm , bấm dán .

Phím tắt Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+V.

Nhấn ENTER.


Lưu ý: Khi các bạn bấm đúp chuột vào một ô hoặc nhận F2 để sửa ô hiện hoạt, các phím mũi thương hiệu chỉ chuyển động trong ô đó. Để dùng những phím mũi thương hiệu để di chuyển đến một ô khác, thứ nhất nhấn Enter để ngừng việc biến đổi ô hiện tại hoạt.


Chỉ sao chép giá trị ô, định hình ô hoặc công thức

Khi dán tài liệu đã sao chép, chúng ta cũng có thể thực hiện bất kỳ thao tác làm sao sau đây:

Chỉ dán định dạng ô, như màu fonts hoặc màu tô (và không dán nội dung của các ô).

Chuyển thay đổi mọi cách làm trong ô sang các giá trị đo lường mà ko ghi đè lên trên định dạng đang có.

Chỉ dán phương pháp (và không dán những giá trị tính toán).

Trên tab trang đầu, trong team bảng tạm , bấm sao chép .

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

Chọn ô ở góc trên phía trái vùng dán hoặc ô tại đó bạn muốn dán giá chỉ trị, format ô hoặc công thức.

Trên tab trang đầu, trong đội bảng tạm , hãy nhấn vào mũi tên bên dưới dán , rồi triển khai một vào các làm việc sau:

Để dán chỉ giá trị, hãy bấm Giá trị.

Để dán chỉ định và hướng dẫn dạng ô, hãy bấm Định dạng.

Để dán chỉ công thức, hãy bấm Công thức.


Lưu ý: Nếu công thức được xào nấu có chứa tham chiếu ô tương đối, Excel vẫn điều chỉnh những tham chiếu này (và những phần tương ứng trong các tham chiếu ô hỗn hợp) trong bí quyết trùng lặp. Ví dụ: giả sử ô B8 gồm chứa bí quyết =SUM(B1:B7). Giả dụ bạn coppy công thức vào ô C8, công thức trùng lặp vẫn tham chiếu đến những ô tương ứng trong cột đó: =SUM(C1:C7). Nếu những công thức được xào nấu có chứa tham chiếu ô tuyệt đối, các tham chiếu trong công thức trùng lặp sẽ không bị thay đổi. Nếu bạn không nhận thấy các tác dụng mong muốn, bạn cũng có thể thay đổi các tham chiếu trong công thức gốc thành những tham chiếu ô hoàn hảo nhất hoặc tương đối, rồi xào luộc lại các ô đó.


Sao chép thiết đặt độ rộng lớn ô

Khi bạn dán tài liệu đã sao chép, dữ liệu được dán đang dùng cài đặt độ rộng lớn cột của những ô đích. Để sửa phạm vi cột giúp chúng khớp với các ô nguồn, hãy thực hiên theo các bước này.

Trên tab Trang đầu, vào nhóm Bảng tạm, hãy triển khai một vào các thao tác sau:

Để dịch chuyển các ô, hãy bấm cắt .

Phím tắt Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+X.

Để xào luộc các ô, hãy bấm sao chép .

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

Chọn ô trên cùng bên trái của vùng dán.


Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn thanh lịch một trang tính hay sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển lịch sự sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.


Trên tab trang đầu, trong nhóm bảng tạm , bấm chuột mũi tên dưới dán , rồi bấm giữ độ rộng cột nguồn.


Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.


*
*
*

Bạn đề xuất thêm trợ giúp?


Phát triển các tài năng của bạn
Khám phá ngôn từ đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia shasheelamotors.com dùng nội bộ
*

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn
Dùng thử một tháng miễn phí

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng mang đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
shasheelamotors.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phạt triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © shasheelamotors.com 2021