CÁCH ĐÁNH PHÂN SỐ TRONG EXCEL

Biến Excel thành công xuất sắc cụ phân tích dữ liệu chuyên sâu.

LỖI HIỆN NGÀY THÁNG lúc VIẾT PHÂN SỐ trong EXCEL

Do khoác định của Excel, khi bạn viết phân số (ví dụ 1/3) thì công dụng hiện thị 1-Thg3 (tức ngày 1 tháng 3)

*

ĐỊNH DẠNG PHÂN SỐ trong EXCEL

Các cách định dạng phân số đơn giản và dễ dàng trong Excel

Bước 1: Bôi black vùng mong mỏi hiện thị kết quả

Bước 2: bấm chuột phải chọn Format Cells

Bước 3: chọn Fraction -> Up khổng lồ one digit (1/4)

Bước 4: OK