Cách đánh số thứ tự excel

Excel đến shasheelamotors.com 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Không như những chương trình shasheelamotors.com Office khác, Excel không cung cấp nút tiến công số tài liệu tự động. Nhưng chúng ta cũng có thể dễ dàng thêm số thứ từ vào những hàng dữ liệu bằng phương pháp kéo núm điều khiển và tinh chỉnh điền để điền một chuỗi số vào một cột hoặc thực hiện hàm ROW.

Bạn đang xem: Cách đánh số thứ tự excel


Mẹo: Nếu bạn đang tìm kiếm một hệ thống tự động đánh số nâng cấp hơn cho dữ liệu của mình với máy tính của bạn đã cài đặt Access, thì chúng ta có thể nhập dữ liệu Excel vào cơ sở tài liệu Access. Vào cơ sở tài liệu Access, chúng ta có thể tạo trường tự động sinh ra số duy nhất khi bạn nhập một bản ghi new vào bảng.


*

Bạn muốn làm gì?

Điền một chuỗi các số vào một trong những cột

Chọn ô đầu tiên trong phạm vi mà bạn muốn điền.

Nhập giá bán trị bước đầu cho chuỗi.

Nhập quý giá trong ô tiếp theo để thiết lập cấu hình mẫu.


Mẹo: Ví dụ, nếu bạn có nhu cầu chuỗi 1, 2, 3, 4, 5..., hãy nhập 1 cùng 2 trong nhì ô đầu tiên. Nếu bạn muốn chuỗi 2, 4, 6, 8..., hãy nhập 2 cùng 4.


Lưu ý: Trong Excel 2013 trở lên, nút Phân tích nhanh được hiển thị theo khoác định khi chúng ta chọn nhiều ô cất dữ liệu. Bạn có thể bỏ qua nút này để hoàn tất quy trình này.


Sử dụng hàm ROW để tấn công số các hàng

Trong ô thứ nhất của phạm vi bạn muốn đánh số, hãy nhập =ROW(A1).

Xem thêm:

Hàm ROW trả về số của hàng mà các bạn tham chiếu. Ví dụ, =ROW(A1) trả về số 1.

Những số này được cập nhật khi bạn sắp xếp chúng với dữ liệu của bạn. Chuỗi thứ tự có thể bị ngắt quãng nếu như khách hàng thêm, dịch chuyển hoặc xóa những hàng. Chúng ta có thể cập nhật thủ công cách đánh số, bằng cách chọn nhị số có thứ tự thích hợp và kéo điều khiển điền mang đến cuối phạm vi tấn công số.

Để nhập các mã số thứ tự theo phong cách riêng, chẳng hạn như số của đối chọi đặt hàng, bạn cũng có thể sử dụng hàm ROW cùng với hàm TEXT. Ví dụ, để bắt đầu một list đánh số với số 000-001, bạn hãy nhập bí quyết =TEXT(ROW(A1),"000-000") vào ô thứ nhất của phạm vi bạn có nhu cầu đánh số, rồi kéo điều khiển điền mang lại cuối phạm vi.

Hiển thị hoặc ẩn điều khiển điền

Tùy núm tinh chỉnh điền

*
hiển thị theo khoác định nhưng chúng ta có thể bật hoặc tắt tùy lựa chọn này.

Trong Excel 2010 trở lên, bấm vào tab Tệp, rồi click chuột Tùy chọn.

Trong Excel 2007, nhấn vào nút shasheelamotors.com Office,

*
, rồi bấm chuột Tùy Excel chọn.

Trong thể loại Nâng cao, trong mục Tùy chọn Sửa, hãy chọn hoặc xóa hộp kiểm Bật điều tác điền và kéo thả ô nhằm hiển thị hoặc ẩn điều khiển điền.


Lưu ý: Để góp tránh thay thế sửa chữa dữ liệu hiện tại có khi bạn kéo điều khiển và tinh chỉnh điền, hãy đảm bảo đã lựa chọn hộp kiểm Cảnh báo trước khi ghi đè ô. Nếu bạn không muốn Excel hiển thị thông báo về vấn đề ghi đè ô, bạn có thể xóa lựa chọn hộp kiểm đó.