CÁCH TẠO ĐƯỜNG LINK TRONG EXCEL

Excel mang lại shasheelamotors.com 365 Excel cho shasheelamotors.com 365 dành cho máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Bài viết này biểu thị cú pháp cách làm và việc thực hiện hàm HYPERLINK vào shasheelamotors.com Excel.

Bạn đang xem: Cách tạo đường link trong excel

Mô tả

Hàm HYPERLINK sản xuất một lối tắt chuyển đến vị trí không giống trong sổ thao tác hiện tại hoặc mở tư liệu được lưu trữ trên sever mạng, mạng nội bộ hoặc Internet. Khi bạn bấm chuột ô tất cả chứa hàm HYPERLINK, Excel chuyển cho vị trí được liệt kê hoặc mở tài liệu các bạn đã xác định.

Cú pháp

HYPERLINK(link_location, <)

Cú pháp hàm HYPERLINK có các đối số dưới đây:

Link_location Bắt buộc. Đường dẫn và tên tệp cho tài liệu được mở. Link_location có thể tham chiếu cho tới một vị trí trong tài liệu — chẳng hạn như một ô rõ ràng hoặc một phạm vi đã đặt thương hiệu trong trang tính tuyệt trong sổ thao tác Excel, hoặc cho tới một thẻ lưu lại trong tư liệu shasheelamotors.com Word. Đường dẫn có thể đến một tệp được lưu trữ trên ổ đĩa cứng. Đường dẫn cũng có thể là một đường truyền quy ước đặt tên phổ dụng (UNC) trên máy chủ (trong shasheelamotors.com Excel cho Windows), hoặc là đường dẫn Bộ xác định Tài nguyên Đồng nhất (URL) bên trên Internet tốt trên mạng nội bộ.Lưu ýExcel giành cho web hàm HYPERLINK chỉ hòa hợp lệ cho showroom web (URL). Link_location rất có thể là chuỗi văn phiên bản nằm giữa vết nháy kép hoặc là 1 trong tham chiếu cho một ô tất cả chứa nối kết làm việc dạng chuỗi văn bản.Nếu bước nhảy được hướng dẫn và chỉ định trong link_location không tồn trên hoặc không thể dẫn hướng được, sẽ mở ra lỗi khi bạn nhấn vào ô đó.

tên thân thiện Tùy chọn. Văn bản nhảy hoặc quý giá số hiển thị trong ô. Tên thân thiện được hiển thị bằng màu xanh và được gạch dưới. Nếu tên thân thiện bị quăng quật qua, thì ô sẽ hiển thị vị trí nối kết là văn phiên bản nhảy.Tên thân thiện có thể là một giá bán trị, chuỗi văn bản, tên hoặc ô tất cả chứa văn phiên bản nhảy hoặc giá trị.Nếu thương hiệu thân thiện trả về quý giá lỗi (ví dụ #VALUE!), thì ô sẽ hiển thị lỗi thay bởi vì văn bạn dạng nhảy.

Chú thích

Trong ứng dụng Exel bên trên máy tính bàn, để chọn ô có chứa siêu kết nối nhưng không nhảy cho tới đích của siêu kết nối đó, hãy bấm vào ô với giữ nút chuột tính đến khi bé trỏ gửi thành chữ thập

*
, sau đó thả chuột. Trong Excel giành cho web, hãy lựa chọn một ô bằng cách click chuột ô đó khi con trỏ gồm hình mũi tên; nhảy đến đích của siêu kết nối bằng phương pháp bấm khi nhỏ trỏ tất cả hình bàn tay.

Ví dụ

Ví dụ

Kết quả

=HYPERLINK("http://example.shasheelamotors.com.com/report/budget report.xlsx", "Bấm để xem báo cáo")

Mở một sổ thao tác làm việc được giữ tại http://example.shasheelamotors.com.com/report. Ô hiển thị "Bấm để xem báo cáo" là văn bản nhảy.

=HYPERLINK("Hàng năm!F10", D1)

Tạo siêu kết nối cho ô F10 bên trên trang tính Hàng năm trong sổ thao tác được giữ tại http://example.shasheelamotors.com.com/report. Ô trên trang tính gồm chứa siêu nối kết sẽ hiển thị văn bản của ô D1 là văn bạn dạng nhảy.

Xem thêm: Cách Tăng Sáng Màn Hình Laptop Asus, Lenovo, Acer, Dell, Hp, Chỉnh Tăng Giảm Độ Sáng Màn Hình Laptop Hp

=HYPERLINK(""Quý một"!Tổng doanh số của phòng", "Bấm để coi Tổng doanh số của phòng vào Quý một")

Tạo một khôn cùng kết nối mang đến phạm vi có tên là Tổng số doanh số của phòng bên trên trang tính Quý một vào sổ thao tác được lưu tại http://example.shasheelamotors.com.com/report. Ô trên trang tính tất cả chứa siêu kết nối hiển thị "Bấm để coi Tổng doanh số của phòng vào quý một" là văn phiên bản nhảy.

=HYPERLINK("http://example.shasheelamotors.com.com/Annual Report.docx>QrtlyProfits", "Báo cáo Lợi nhuận Hàng quý")

Để tạo một siêu liên kết đến một vị trí cụ thể trong một tệp Word, các bạn hãy thực hiện thẻ ghi lại để xác xác định trí bạn muốn nhảy mang lại trong tệp này. Ví dụ này chế tạo một siêu liên kết đến thẻ khắc ghi QrtlyProfits trong tệp Annual Report.doc được lưu lại tại http://example.shasheelamotors.com.com.

=HYPERLINK("\TÀI CHÍNHBản kê khai1stqtr.xlsx", D5)

Hiển thị ngôn từ của ô D5 là văn bản nhảy vào ô với mở sổ làm việc được lưu trên sever TÀI CHÍNH vào phần Bản sao kê được phân tách sẻ. Lấy ví dụ này áp dụng đường dẫn UNC.

=HYPERLINK("D:FINANCE1stqtr.xlsx", H10)

Mở sổ thao tác 1stqtr.xlsx được giữ trong folder Tài chính bên trên ổ D với hiển thị cực hiếm số được lưu giữ trong ô H10.

=HYPERLINK("Tổng cộng")

Tạo một siêu kết nối đến khu vực Tổng cộng vào một sổ thao tác làm việc khác (bên ngoài), Mybook.xlsx.

=HYPERLINK("Sheet1! A10","Đi tới Trang 1 > A10")

Để chuyển đến một vị trí khác trong trang tính hiện nay tại, hãy bao hàm cả tên sổ thao tác làm việc và tên trang tính như thế này, trong đó Sheet1 là trang tính hiện tại tại.

=HYPERLINK("Tháng 1! A10","Chuyển tới Ngày > A10")

Để chuyển đến một vị trí khác vào trang tính hiện tại tại, hãy thêm cả tên sổ thao tác và thương hiệu trang tính như vậy này, trong các số ấy Tháng Một là 1 trang tính không giống trong sổ có tác dụng việc.

=HYPERLINK(CELL("address",January! A1),"Chuyển cho tới Ngày > A1")

Để chuyển mang đến một địa chỉ khác trong trang tính hiện tại mà không sử dụng tham chiếu trang tính đủ điều kiện (), bạn cũng có thể dùng nó, trong những số đó CELL("địa chỉ") trả về tên sổ thao tác hiện tại.

=HYPERLINK($Z$1)

Để nhanh chóng cập nhật tất cả những công thức vào một trang tính có sử dụng hàm HYPERLINK với cùng những đối số, bạn có thể đặt đích của nối kết trong một ô không giống trên cùng một trang tính tốt trên một trang tính khác, kế tiếp sử dụng một tham chiếu tuyệt vời làm địa điểm nối kết trong những công thức HYPERLINK. Những đổi khác mà bạn triển khai với đích của nối kết sẽ được phản ánh tức thì lập tức trong những công thức HYPERLINK.