Điểm Chuẩn Đại Học Tây Bắc

Trường Đại Học tây bắc Chính Thức thông tin Mức Điểm chuẩn Đại học tập trúng tuyển chọn Nguyện Vọng 1 năm 2021. Thí sinh Xem thông tin Điểm chuẩn chỉnh Cho Từng Ngành trên Đây


Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Tây Bắc 2021 và list trúng tuyển chọn theo diện xét học bạ thpt chính thức được ban giám hiệu nhà trường ra mắt cụ thể như bên dưới đây. Mời thí sinh theo dõi.

*

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại Học tây-bắc 2021 chủ yếu Thức

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học tây bắc 2021

Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm chuẩn: 19.0

Giáo dục đái học

Mã ngành: 7140202

Điểm chuẩn: 26.0

Giáo dục bao gồm trị

Mã ngành: 7140205

Điểm chuẩn: 25.0

Giáo dục Thể chất

Mã ngành: 7140206

Điểm chuẩn: 18.0

Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Điểm chuẩn: 19.0

Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Điểm chuẩn: 19.0

Sư phạm vật lý

Mã ngành: 7140211

Điểm chuẩn: 19.0

Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Điểm chuẩn: 19.0

Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Điểm chuẩn: 19.0

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm chuẩn: 22.0

Sư phạm lịch sử

Mã ngành: 7140218

Điểm chuẩn: 19.0

Sư phạm Địa lý

Mã ngành: 7140219

Điểm chuẩn: 24.5

Sư phạm giờ Anh

Mã ngành: 7140231

Điểm chuẩn: 20.0

Quản trị ghê doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 15.0

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 15.0

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 15.0

Chăn nuôi

Mã ngành: 7620105

Điểm chuẩn: 15.0

Lâm sinh

Mã ngành: 7620205

Điểm chuẩn: 15.0

Nông học

Mã ngành: 7620109

Điểm chuẩn: 15.0

Quản lý tài nguyên rừng

Mã ngành: 7620211

Điểm chuẩn: 15.0

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm chuẩn: 15.0

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 15.0

Tài bao gồm - ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 15.0

Sinh học ứng dụng

Mã ngành: 7420203

Điểm chuẩn: 15.0

Bảo vệ thực vật

Mã ngành: 7620112

Điểm chuẩn: 15.0

Lời kết: Trên đó là thông tin list trúng tuyển cùng điểm chuẩn trường Đại học tây-bắc 2021 vày Kênh tuyển chọn sinh 24h thực hiện.