ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HÒA TP

Trường Đại học Văn Hóa hà nội năm 2021 tuyển chọn sinh theo 4 phương thức: Tuyển thẳng; xét học tập bạ, xét học bạ THPT kết hợp thi năng khiếu, và Xét điểm thi tốt nghiệp năm 2021.

Mức điểm thừa nhận hồ sơ đk xét tuyển theo hiệu quả thi trung học phổ thông năm 2021 vào các ngành của trường Đại học tập Văn hóa thành phố hà nội là 15 điểm trở lên.

Điểm chuẩn Đại học tập Văn Hóa hà nội năm 2021 đã ra mắt tối 15/9:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

C00

D01,D78,D96

A16, A00

1

7220112A

Văn hoá các DTTS vn - tổ chức triển khai và làm chủ văn hóa vùng DTTS

16.00

15.00

2

7220112B

Văn hoá các DTTS vn - tổ chức triển khai và làm chủ du kế hoạch vùng DTTS

17.00

16.00

3

7220201

Ngôn ngữ Anh

 

35.10

4

7229040A

Văn hoá học tập - phân tích văn hóa

25.10

24.10

5

7229040B

Văn hoá học - văn hóa truyền thông

26.50

25.50

6

7229040C

Văn hoá học - văn hóa đối ngoại

26.00

25.00

7

7229042A

Quản lý văn hoá - chế độ văn hóa và thống trị nghệ thuật

24.10

23.10

8

7229042B

Quản lý văn hoá - làm chủ nhà nước về gia đình

16.00

15.00

9

7229042C

Quản lý văn hoá - cai quản di sản văn hóa

23.00

22.00

10

7229042E

Quản lý văn hoá - tổ chức triển khai sự kiện văn hóa

26.30

26.30

11

7320101

Báo chí

26.60

25.60

12

7320201

Thông tin – Thư viện

20.00

19.00

13

7320205

Quản lý thông tin

26.00

25.00

14

7320305

Bảo tàng học

17.00

16.00

15

7320402

Kinh doanh xuất bản phẩm

20.00

19.00

16

7380101

Luật

26.60

25.60

17

7810101A

Du lịch - văn hóa truyền thống du lịch

26.20

25.20

18

7810101B

Du lịch - Lữ hành, chỉ dẫn du lịch

26.70

25.70

19

7810101C

Du lịch - phía dẫn phượt quốc tế

 

32.40

20

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

27.30

26.30

* Điểm trúng tuyển bao hàm Tổng điểm xét tuyển với Điểm ưu tiên quần thể vực, đối tượng

* Ngành ngữ điệu Anh và chuyên ngành phía dẫn phượt quốc tế (ngành Du lịch) thang điểm 40, môn giờ Anh nhân hệ số 2