Diện Tích Hình Hôp Chữ Nhật

Hình hộp chữ nhật là một hình không gian có 6 mặt mọi là hình chữ nhật với 8 đỉnh cùng 12 cạnh. Nhị mặt của hình hộp tuy vậy song cùng nhau được gọi là các mặt đối diện. Bởi vậy 6 khía cạnh của hình hộp được chia thành 3 cặp mặt đối lập (trong đó có một cặp mặt dưới và 2 cặp phương diện bên).

Bạn đang xem: Diện tích hình hôp chữ nhật

Hai mặt đối lập nhau của hình hộp chữ nhật được xem là hai dưới mặt đáy của hình vỏ hộp chữ nhật, các mặt sót lại đều là mặt mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.


Hình vỏ hộp chữ nhật là 1 một trong những hình thường chạm chán nhất trong thực tế, có không ít đồ đồ dùng trong cuộc sống đời thường đều có hình trạng hộp chữ nhật hoặc tựa như hình vỏ hộp chữ nhật. Bạn có thể dễ dàng suy luận phương pháp tính diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần với thể tích hình hộp chữ nhật phụ thuộc công thức tính diện tích s hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật.

Ở bài viết này, shasheelamotors.com đã tổng đúng theo lại các công thức tương quan đến diện tích s hình vỏ hộp chữ nhật gồm diện tích xung quanh và diện tích toàn phần để bạn dễ dãi theo dõi và áp dụng khi cần. Bookmark ngay lập tức lại nhé.


Diện tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức tính diện tích s hình hộp chữ nhật

Chúng ta gồm hình hộp chữ nhật như sau:


Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật

Tính diện tích xung xung quanh hình hộp chữ nhật

Diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhật bằng tổng diện tích 4 mặt bên của hình (trừ 2 mặt đáy).

Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật: bởi tích của chu vi dưới đáy và chiều cao:

*

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích của 6 phương diện của hình hộp cùng lại.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhật: bằng tổng diện tích s xung quanh hình hộp chữ nhật với 2 mặt còn lại:

*

*

Trong đó:

S là diện tích s hình vỏ hộp chữ nhật (xung quanh, toàn phần).a là chiều lâu năm hình hộp chữ nhật.b là chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.h là chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

Công thức tính chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật

Từ phương pháp tính diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta có thể suy ra công thức tính độ cao của nó.

Ta có: Sxq = (a + b) x 2 x h

Nên chiều cao của hình hộp chữ nhật là: h = Sxq : <(a + b) x 2> = Sxq : (a + b) : 2

Từ phương pháp tính diện tích s toàn phần: 

*

=> h = (Stp - 2ab) : (a + b)

Ví dụ về tính diện tích hình hộp chữ nhật

Bài 1: mang đến hình hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 20m, chiều rộng 7m, độ cao 10m. Tính diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật.

Xem thêm:

Giải:

Diện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

Bài 2: Tính diện tích s toàn phần của một cái thùng hình chữ nhật có chiều cao là 3cm, chiều dài là 5,4cm, chiều rộng lớn là 2cm.

Giải:

Diện tích bao quanh của thùng hình chữ nhật là:

Sxq = 2h(a + b) = 2 x 3 x (5,4 +2) = 44,4 cm2

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 44,4 + 2 x 5,4 x 2 = 66 cm2.

Bài 3: diện tích s xung xung quanh của một hình vỏ hộp chữ nhật là 420cm2 cùng có độ cao là 7cm. Hãy tính chu vi đáy của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

Giải:

Vì diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân với độ cao ta có:

Chu vi lòng của hình hình chữ nhật bằng = Sxq : h = 420 : 7 = 60 (cm)

Bài 4: Một phòng học hình hộp chữ nhật có kích cỡ như sau: dài 7,8m, rộng 6,2m, cao 4,3 m. Tín đồ ta yêu cầu sơn tường với trần nhà đất của căn chống này biết tổng diện tích các cửa bởi 8,1 m2. Hãy tính diện tích cần quét đánh của căn phòng.


Giải: diện tích s xung xung quanh phòng học tập (bao gồm cả diện tích s cửa) chính là diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật.

Diện tích bắt buộc quét sơn của nhà học sẽ bằng diện tích xung quanh trừ tổng diện tích s cửa cùng với diện tích một lòng (trần nhà).

Diện tích xung quanh phòng học là:

2 x 4,3 x (7,8 + 6,2) = 120,4 (m2)

Diện tích è nhà ở trong phòng là:

7,8 x 6,2 = 48,36 (m2)

Diện tích yêu cầu quét sơn của nhà học đó là:

(120,4 + 48,36) - 8,1 = 160,66 (m2)

Đáp số: 160,66 (m2)

Trên đó là tổng hợp những công thức về diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và một trong những ví dụ thay thể. Còn vướng mắc gì thì bạn hãy comment dưới để thuộc shasheelamotors.com thương lượng nhé.