4 Cách Chuyển Đổi Số Ra Chữ Trong Excel Không Cần Add

Cách chuyển đổi số thành chữ trong Excel – Bài viết bên dưới đây, hướng dẫn cho các bạn kế toán cách biến hóa số thành chữ vào Excel một cách dễ dàng và dễ dàng.

Bạn đang xem: 4 Cách Chuyển Đổi Số Ra Chữ Trong Excel Không Cần Add


*

(Hình ảnh: Cách biến hóa số thành chữ trong Excel)


** đổi khác số thành chữ VNĐ trong Excel bởi vnTools:

– Các bạn Download Tools đổi số thành chữ.

– Bạn đề xuất thêm vnTools vào Excel. Trên thanh công cụ, các bạn chọn File => Option.

*

– Trong Option, chúng ta chọn tới Add-ins => Go

*

– Tiếp theo, các bạn chọn Brown rồi tìm về thư mục đã tải đặt vnTools (thông thường sẽ trong ổ C/Program File, chọn file Ufunctions để thêm vnTools vào Excel.

*

– sau khoản thời gian đã thêm được vnTools, bạn chọn tab vnTools để thao tác đổi số thành chữ. vnTools lộ diện ở dạng thanh công cụ, tất cả hộp thoại làm việc tương tự như những hàm của Excel – trong đó bạn cũng có thể chọn ô đựng chuỗi kết quả, ô cất số yêu cầu chuyển đổi,…

– Chú ý: Trường hợp bạn có nhu cầu chuyển đổi số thành chữ theo giờ anh, chúng ta thực hiện tương tự như như thay đổi thành chữ theo giờ Việt cơ mà thay bởi chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (VN) thì các bạn chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (EN).

*

– Bạn click vào V Đổi số thành chữ (VN) để tùy chỉnh cấu hình bảng mã . 

+ V Đổi số thành chữ (VN) là thay đổi số thành chữ giờ Việt

+ E Đổi số thành chữ (EN) là đổi số thành chữ giờ đồng hồ anh

– cấu trúc hàm thực hiện đổi:

=VND(số phải đổi, true): đổi số thành chữ bao gồm hiện từ bỏ “đồng” phía sau cùng.

Xem thêm: Lời Bài Cơn Mưa Tình Yêu (Mạnh Quân), Hợp Âm Cơn Mưa Tình Yêu

=VND(số yêu cầu đổi): chỉ thay đổi số thành chữ

=USD(số bắt buộc đổi, true): đổi số thành chữ theo tiếng anh tất cả từ “Dollar”.

=USD(số buộc phải đổi): đổi số thành chữ theo tiếng anh.

** biến hóa số thành chữ VNĐ bằng MARCO:

– Vào Menu Tools => Macro => Visual Basic Editor. 

Bạn đang xem: phương pháp chuyển thay đổi số thành chữ vào Excel

– Chọn Insert => Module. Rồi gõ câu chữ hàm vào.

– sau thời điểm gõ kết thúc chọn Close and Return bảng tính. Vào bảng tính ta có thể dùng hàm này như các hàm khác của Excel. 

* Bạn Add In hàm này vào thư mục XLSTAR trong đường dẫn Program File => MicroSoft Office => OFFICE11 => XLSTAR (Có thể ghi File tất cả Macro vừa viết thành tệp tin *.XLA trong thư mục nói trên) nếu như muốn tất cả mọi file trong Excel đều áp dụng được hàm này.

** Dưới đó là nội dung hàm đổi số thành chữ VNĐ:

” Function Doi3so(Sso As Integer) As String Dim Tam As String Dim xx As Integer Dim hgtram As Integer Dim hgchuc As Integer Dim hgdonvi As Integer Dim Chu(15) 

Tam = “” Chu(1) = “một ” Chu(2) = “hai ” Chu(3) = “ba ” Chu(4) = “bốn ” Chu(5) = “năm ” Chu(6) = “sáu ” Chu(7) = “bảy ” Chu(8) = “tám ” Chu(9) = “chín ” 

hgtram = Int(Sso / 100) xx = Sso gian lận 100 hgchuc = Int(xx / 10) hgdonvi = xx mod 10 If hgtram > 0 Then Tam = Chu(hgtram) + “trăm ” end If If hgchuc = 1 Then Tam = Tam + “mười ” Else If hgchuc > 1 Then Tam = Tam + Chu(hgchuc) + “mươi ” over If If (hgchuc = 0) and (hgdonvi > 0) và (hgtram > 0) Then Tam = Tam + “lẻ ” end If over If If hgdonvi > 0 Then If (hgchuc > 0) and (hgdonvi = 5) Then Tam = Tam + “lăm ” Else If (hgchuc > 1) và (hgdonvi = 1) Then Tam = Tam + “mốt ” Else Tam = Tam + Chu(hgdonvi) over If over If kết thúc If Doi3so = Tam kết thúc Function 

Function DOI12SO(Chuoi12$) As String Dim XXX As String Dim KQ As String Dim i As Integer Dim Stien As Integer Dim LOP(6) As String Dim MSO(5) As Integer 

LOP(4) = “” LOP(1) = “tỉ ” LOP(2) = “triệu ” LOP(3) = “ngàn ” do While Len(Chuoi12$)

MSO(1) = 0 XXX = Left$(Chuoi12$, 3) MSO(2) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 4, 3) MSO(3) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 7, 3) MSO(4) = Val(Trim(XXX)) XXX = Right$(Chuoi12$, 3) MSO(5) = Val(Trim(XXX)) KQ = “” For i = 1 khổng lồ 4 Stien = MSO(i + 1) If Stien > 0 Then KQ = KQ + Doi3so(Stien) + LOP(i) end If Next i KQ = UCase(Left(KQ, 1)) + Mid(KQ, 2) + “đồng chẵn” DOI12SO = “(Bằng chữ: ” + KQ + “)” end Function Function DSTC(Sotien$) As String DSTC = DOI12SO(Sotien$) end Function “

– Chú ý: phải gõ các chữ giờ đồng hồ Việt gồm dấu lại cho dù khi gõ trong Visual Editor thì nó không hiện tại chữ Việt. Để chắc ăn thì các bạn chỉ sử dụng Font chữ 1 byte. Vào bảng tính. Ta viết hàm theo cú pháp =DSTC() tốt =DSTC() rồi Enter

** đổi khác số thành chữ VNĐ bằng giải pháp sử dụng ứng dụng AccHelper:

– Tải phần mềm đổi số thành chữ AccHelper về máy. 

– sau khoản thời gian tải về, các bạn giải nén ra bằng cách: nhấp chuột phải vào tệp tin vừa sở hữu về -> chọn Extract Here

*

– Cách chuyển số thành chữ trong Excel 2003:

+ chúng ta mở file Excel bất kỳ => Vào Tools => Add-ins

*

+ hộp thoại Add-ins xuất hiện => lựa chọn Browse… => Chọn băng thông tới phần mềm mà về lắp thêm tính của công ty => lựa chọn File tất cả tên AccHelperEx

*

+ Sau lúc chọn kết thúc thì bấm nút OK trên hộp thoại.

*

– Phần mượt Excel 2010, Excel 2013:

+ Mở tệp tin Excel bất kì, tiếp đến chọn File => Options => Excel Options => Add-ins => Go

*

*

+ Trên vỏ hộp thoại Add-ins => Browse rồi chọn AccHelperEx => OK

*

*

– Chuyển thay đổi số thành chữ VNĐ trong Excel

+ Di chuyển chuột mang lại vị trí bắt buộc chuyển cùng gõ cú pháp: =VND(ô ao ước chuyển số thành chữ) => Enter.

+ Nếu áp dụng font Vntimes, thực hiện câu lệnh như sau: =VND(số ô mong muốn chuyển,1)

+ Nếu áp dụng font VNI, thực hiện câu lệnh như sau: =VND(số ô ao ước chuyển,2)

+ Trường hợp gồm số lẻ, áp dụng câu lệnh như sau =VND(ô mong mỏi chuyển,”đồng”,”ảo”,3)

** Tải phần mềm chuyển thay đổi số thành chữ trong Excel:

Bài viết: Cách biến hóa số thành chữ vào Excel

*

Tags tự khóa: nhảy số thành chữ vào excel 2016 – thay đổi số thành chữ trong word – cách đọc số tiền bằng chữ – lập công thức số tiền bằng chữ vào excel – hàm vnd trong excel 2010 – acchelper excel 2007 – vntools 1.2.0 for office 2010 – code chuyển số thành chữ trong excel