Sgk Toán Lớp 9 Tập 1 - Giải Bài Tập Toán Lớp 9

Hướng dẫn giải bài xích §1. Căn bậc hai, chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba, sách giáo khoa toán 9 tập một. Nội dung bài bác giải bài 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1 bao hàm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, cách thức giải bài tập phần đại số gồm trong SGK toán để giúp các em học sinh học giỏi môn toán lớp 9.

Bạn đang xem: Sgk Toán Lớp 9 Tập 1 - Giải Bài Tập Toán Lớp 9


Lý thuyết

1. Căn bậc nhì số học

Căn bậc nhị của số a không âm là số $x$ làm thế nào cho (x^2=a)

Định nghĩa:

Với số dương $a$, số (sqrta) được call là căn bậc nhị số học của $a$.

Số $0$ cũng rất được gọi là căn bậc nhị số học của $0$.

2. So sánh các căn bậc hai số học

Định lý: Với hai số a với b ko âm, ta tất cả (a

Dưới đó là phần hướng dẫn vấn đáp các thắc mắc có trong bài học cho chúng ta tham khảo. Chúng ta hãy hiểu kỹ thắc mắc trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 4 sgk Toán 9 tập 1

Tìm các căn bậc nhị của từng số sau:

a) $9$; b) (dfrac49); c) $0,25$; d) $2$.

Trả lời:


a) Căn bậc hai của $9$ là $3$ và $-3$ (vì (3^2 = 9) và (left( – 3 ight)^2 = 9))

b) Căn bậc nhì của (dfrac49) là (dfrac23) cùng ( – dfrac23) (vì (left( displaystyle2 over 3 ight)^2 = displaystyle4 over 9) với (left( – displaystyle2 over 3 ight)^2 = displaystyle4 over 9))

c) Căn bậc nhị của $0,25$ là $0,5$ với $-0,5$ (vì (0,5^2 = 0,25) và (left( – 0,5 ight)^2 = 0,25))

d) Căn bậc hai của $2$ là (sqrt 2 ) cùng ( – sqrt 2 ) (vì (left( sqrt 2 ight)^2 = 2) và (left( – sqrt 2 ight)^2 = 2))

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 5 sgk Toán 9 tập 1

Tìm căn bậc nhị số học tập của mỗi số sau:

a) $49$; b) $64$;

c) $81$; d) $1,21$.

Trả lời:


Ta có:

a) (sqrt 49 = 7) do (7 ge 0) và 72 $= 49$

b) (sqrt 64 = 8) bởi (8 ge 0) và 82 $= 64$

c) (sqrt 81 = 9) bởi (9 ge 0) cùng 92 $= 81$

d) (sqrt 1,21 = 1,1 ) vày (1,1 ge 0) và 1,12 $= 1,21$

3. Trả lời thắc mắc 3 trang 5 sgk Toán 9 tập 1


Tìm những căn bậc nhì của từng số sau


a) (64) ; b) (81) ; c) (1,21).

Trả lời:

Ta có:

a) Căn bậc hai của số (64) là (8) với (-8)

b) Căn bậc hai của số (81) là (9) và (-9)

c) Căn bậc nhị của số (1,21) là (1,1) cùng (-1,1)


4. Trả lời câu hỏi 4 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

So sánh

a) $4$ với (sqrt 15 ) ; b) (sqrt 11 ) cùng $3$.

Trả lời:

Ta có:

a) $16 > 15$ cần (sqrt 16 > sqrt 15 ). Vậy $4 >$ (sqrt 15 )

b) $11 > 9$ buộc phải (sqrt 11 > sqrt 9 ). Vậy (sqrt 11 ) $> 3$


5. Trả lời thắc mắc 5 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

Tìm số (x) ko âm, biết:

a) (sqrt x>1) ; b) (sqrt x1 Leftrightarrow x>1)

Kết phù hợp với (x ge 0) ta tất cả (x>1) thỏa mãn đề bài.

b) (sqrt xDưới đấy là Hướng dẫn giải bài 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1. Các bạn hãy gọi kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

shasheelamotors.com giới thiệu với các bạn đầy đủ cách thức giải bài tập phần đại số 9 kèm bài giải đưa ra tiết bài 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1 của bài §1. Căn bậc hai trong chương I – Căn bậc hai. Căn bậc bố cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài bác tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài bác 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1

1. Giải bài xích 1 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

Tìm căn bậc nhì số học tập của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc nhì của chúng.

$121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400$.

Bài giải:

Ta có:

(sqrt121) tất cả căn bậc nhị số học là (11) (Rightarrow 121) tất cả hai căn bậc nhì là (11) cùng (-11).

(sqrt144) tất cả căn bậc nhì số học là (12) (Rightarrow 144) có hai căn bậc nhị là (12) với (-12).

(sqrt169) gồm căn bậc hai số học là (13) (Rightarrow 169) bao gồm hai căn bậc nhị là (13) cùng (-13).

(sqrt225) bao gồm căn bậc nhị số học tập là (15) (Rightarrow 225) gồm hai căn bậc hai là (15) cùng (-15).

(sqrt256) có căn bậc hai số học là (16) (Rightarrow 256) tất cả hai căn bậc nhì là (16) cùng (-16).

(sqrt324) tất cả căn bậc nhị số học là (18) (Rightarrow 324 ) có hai căn bậc hai là (18) và (-18).

Xem thêm:

(sqrt361) bao gồm căn bậc hai số học tập là (19) (Rightarrow 361) có hai căn bậc nhì là (19) cùng (-19).

(sqrt400) gồm căn bậc hai số học tập là (20) (Rightarrow 400 ) gồm hai căn bậc nhị là (20) và (-20).

2. Giải bài xích 2 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

So sánh:

a) 2 với $sqrt3$ ; b) 6 cùng $sqrt41$ ; c) 7 với $sqrt47$.

Bài giải:

a) Ta có: (left{ matrix2^2 = 4 hfill cr left( sqrt 3 ight)^2 = 3 hfill cr ight.)

Vì (4>3 Leftrightarrow sqrt4>sqrt3 Leftrightarrow 2>sqrt3).

Vậy (2>sqrt3).

b) Ta có: (left{ matrix6^2 = 36 hfill cr left( sqrt 41 ight)^2 = 41 hfill cr ight.)

Vì (3647 Leftrightarrow sqrt49>sqrt47 Leftrightarrow 7>sqrt47).

Vậy (7>sqrt47).

3. Giải bài 3 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi, tính quý hiếm gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn cho chữ số thập phân sản phẩm công nghệ 3):

a) $X^2 = 2$; b) $X^2 = 3$;

c) $X^2 = 3,5$; d) $X^2 = 4,12$

Hướng dẫn: Nghiệm của phương trình $X^2$ = a (với a ≥ 0) là các căn bậc nhì của a.

Bài giải:

a) Ta có: (x^2 = 2 Leftrightarrow x = pm sqrt 2 )

Tính bằng máy tính xách tay ta được: (xapprox pm 1,414)

*

b) Ta có: (x^2 = 3 Leftrightarrow x = pm sqrt 3 )

Tính bằng máy tính ta được: ( x approx pm 1,732)

c) Ta có: (x^2 = 3,5 Leftrightarrow x = pm sqrt 3,5 )

Tính bằng laptop ta được: (x approx pm 1,871)

d) Ta có: (x^2 = 4,12 Leftrightarrow x = pm sqrt 4,12 )

Tính bằng máy tính xách tay ta được: (x approx pm 2,030)

4. Giải bài bác 4 trang 7 sgk Toán 9 tập 1

Tìm số x không âm, biết:

a) $sqrtx = 15$; b) 2$sqrtx =14$;

c) $sqrtx

5. Giải bài bác 5 trang 7 sgk Toán 9 tập 1

Đố: Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích s của nó bằng diện tích s của một hình chữ nhật có chiều rộng 3,5m với chiều nhiều năm 14m (h.1).

*

Bài giải:

Gọi (x) là độ lâu năm hình vuông, (x > 0).

Diện tích của hình vuông là: (x^2 , (m^2))

Diện tích của hình chữ nhật là: (3,5.14 = 49) (m^2).

Theo đề bài, diện tích s của hình vuông bằng diện tích s của hình chữ nhật, đề xuất ta có:

( x^2 =49 Leftrightarrow x=pm sqrt 49 Leftrightarrow x = pm 7left( m ight)).

Vì (x > 0) bắt buộc (x = 7).

Vậy độ dài cạnh hình vuông vắn là (7m).

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 9 với giải bài xích 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1!

“Bài tập nào khó đã bao gồm shasheelamotors.com“


This entry was posted in Toán lớp 9 & tagged bài bác 1 trang 6 sgk toán 9 tập 1, bài 1 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, bài 2 trang 6 sgk toán 9 tập 1, bài bác 2 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, bài bác 3 trang 6 sgk toán 9 tập 1, bài xích 3 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, bài xích 4 trang 7 sgk toán 9 tập 1, bài 4 trang 7 sgk Toán 9 tập 1, bài xích 5 trang 7 sgk toán 9 tập 1, bài bác 5 trang 7 sgk Toán 9 tập 1, câu 1 trang 4 sgk Toán 9 tập 1, câu 1 trang 4 sgk Toán 9 tập 1, câu 2 trang 5 sgk Toán 9 tập 1, câu 2 trang 5 sgk Toán 9 tập 1, câu 3 trang 5 sgk Toán 9 tập 1, câu 3 trang 5 sgk Toán 9 tập 1, câu 4 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, câu 4 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, câu 5 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, câu 5 trang 6 sgk Toán 9 tập 1.