HÀM ĐẾM TẦN SUẤT TRONG EXCEL

Excel mang đến shasheelamotors.com 365 Excel cho shasheelamotors.com 365 dành cho máy Mac Excel đến website Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Hàm FREQUENCY tính tân oán tần suất mở ra của những cực hiếm trong một phạm vi giá trị, rồi trả về một mảng số dọc. Ví dụ, dùng hàm FREQUENCY để đếm số điểm chứng thực nằm trong các phạm vi điểm số. Vì hàm FREQUENCY trả về mảng, nó phải được nhập vào dưới dạng công thức mảng.

Bạn đang xem: Hàm đếm tần suất trong excel


FREQUENCY(data_array, bins_array)

Cú pháp hàm FREQUENCY tất cả những đối số dưới đây:

data_array Bắt buộc. Một mảng hoặc tham mê chiếu tới một tập giá trị mà người tiêu dùng muốn đếm tần suất của nó. Nếu data_array ko chứa quý hiếm, thì hàm FREQUENCY trả về mảng các số ko.

bins_array Bắt buộc. Mảng hoặc tham mê chiếu tới các gần đúng mà quý khách hàng muốn nhóm các cực hiếm vào data_array vào vào đó. Nếu bins_array không chứa giá trị, thì hàm FREQUENCY trả về số thành phần trong data_array.


Lưu ý: Nếu bạn tất cả phiên bạn dạng hiện giờ của shasheelamotors.com 365, thì các bạn chỉ việc nhập cách làm vào ô bên trên thuộc bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn ENTER nhằm xác thực bí quyết là cách làm mảng cồn. Nếu ko, phương pháp nên được nhập dưới dạng cách làm mảng vượt tự bằng phương pháp chọn dải ô áp ra output trước, nhập bí quyết vào ô trên thuộc phía trái của dải ô cổng đầu ra, rồi nhận CTRL+SHIFT+ENTER nhằm xác thực. Excel cnhát dấu ngoặc nhọn sinh sống đầu cùng cuối phương pháp giúp đỡ bạn. Để hiểu thêm thông báo về phương pháp mảng, hãy xem mục Hướng dẫn cùng ví dụ về phương pháp mảng.

Xem thêm: Giới Thiệu


Số thành phần vào mảng trả về nhiều rộng số thành phần vào bins_array một thành phần. Thành phần phụ trội vào mảng trả về này mang lại biết số lượng của bất kỳ quý hiếm nào cao hơn khoảng cao nhất. Ví dụ, khi đếm ba phạm vi giá trị (các khoảng) được nhập vào tía ô, hãy bảo đảm khách hàng nhập hàm FREQUENCY vào bốn ô để có kết quả. Ô phụ trội này trả về số quý giá trong data_array, mà những cực hiếm đó lớn hơn quý hiếm sấp xỉ thứ tía.

Hàm FREQUENCY bỏ qua các ô trống và vnạp năng lượng bản.


Ví dụ

*

quý khách nên thêm trợ giúp?

quý khách luôn hoàn toàn có thể hỏi một Chuyên Viên trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.


*
*
*

*

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn