Hàm Stdev Trong Excel Là Gì

Excel cho shasheelamotors.com 365 Excel mang đến shasheelamotors.com 365 dành cho máy Mac Excel mang lại website Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Ước tính độ lệch chuẩn phối hợp mẫu. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với quý hiếm trung bình (trung độ).

Bạn đang xem: Hàm Stdev Trong Excel Là Gì


Quan trọng: Hàm này đã được sửa chữa bằng một hoặc các hàm mới với độ đúng chuẩn cao hơn nữa cùng có tên điện thoại tư vấn đề đạt rõ rộng tính năng của bọn chúng. Mặc cho dù hàm này vẫn sẵn dùng để làm đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên lưu ý áp dụng các hàm new tự bây giờ trngơi nghỉ đi, vị hàm này có thể đã không còn sẵn sử dụng nữa ở các phiên phiên bản sau này của Excel.


Để biết thêm thông tin về hàm mới, hãy xem Hàm STDEV.S.

Cú pháp

STDEV(number1,,...)

Cú pháp hàm STDEV bao gồm các đối số sau đây:

Number1 Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.

Number2, ... Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng đối chọi tốt tyêu thích chiếu tới một mảng gắng thế đến các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chụ thích

STDEV giả định rằng các đối số của nó là mẫu tổng thể. Nếu dữ liệu của người mua hàng thay mặt mang lại toàn thể tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEVP..

Xem thêm:

Độ lệch chuẩn được tính bằng cách dùng phương thơm pháp "n-1".

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tmê man chiếu có chứa số.

Các quý giá lô-gic và trình bày số dạng vnạp năng lượng bản mà khách hàng gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng giỏi tmê mẩn chiếu, chỉ các số trong mảng xuất xắc tsay mê chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn uống bản hoặc quý hiếm lỗi vào mảng hoặc tsi mê chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn uống bản xuất xắc giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu quý khách muốn bao gồm các quý hiếm lô-gic và kiểu biểu thị vnạp năng lượng bản của số vào tham chiếu nlỗi một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVA.

STDEV dùng công thức sau đây:

*

trong số ấy x là trung độ mẫu mã AVERAGE(number1,number2,...) cùng n là size mẫu mã.

Ví dụ

Sao chnghiền dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây với ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel bắt đầu. Để công thức hiển thị tác dụng, nên lựa chọn bọn chúng, thừa nhận F2 cùng tiếp nối thừa nhận Enter. Nếu phải, chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột giúp xem tất cả tài liệu.