Học phí trường đại học fpt điểm chuẩn fpt 2021

Trường Đại học FPT trân trọng thông báo các mức chi phí khóa học áp dụng mang lại sinh viên hệ đại học chính quy năm 2021 như sau:

I. Khoản học phí tại tp. Hà nội và TP. Hồ Chí Minh.

Bạn đang xem: Học phí trường đại học fpt điểm chuẩn fpt 2021

1. Ngân sách học phí Chương trình bao gồm khóa

Số kỳ học: 9 học kỳ (bao bao gồm cả quy trình tiến độ thực tập tại doanh nghiệp).Thời lượng học tập mỗi kỳ: 4 tháng.Học phí chăm ngành: 27,300,000 VNĐ/học kỳ, nộp vào đầu mỗi học kỳ.

2. Học phí Chương trình dự bị tiếng Anh

Dành cho các sinh viên chưa đủ chuyên môn tiếng Anh tương tự với chuẩn chỉnh TOEFL iBT 80 hoặc IELTS (Học thuật) 6.0 hoặc quy đổi tương đương. Phần đa sinh viên sẽ có chứng chỉ chính thức theo các chuẩn trên được miễn học công tác này. Số đông sinh viên khác được phân vào những mức học tương ứng với trình độ của bản thân thông qua bài bác kiểm tra xếp lớp đầu khóa đào tạo được tổ chức trước lễ khai giảng. Sv cần đạt tới tiếng Anh cao nhất trước khi bắt đầu chương trình chính khóa.

Số nút học tối đa: 6 mứcThời lượng học tập mỗi mức: 2 tháng.Học phí: 11,300,000 VNĐ/mức.

3. Những khoản phí cần nộp lúc nhập học

Đợt đóng góp học phí thứ nhất khi nhập học công ty trường trợ thì thu những khoản:

Phí đk nhập học: 4,600,000 VNĐ.Học mức giá 01 mức tiếng Anh: 11,300,000 VNĐ/mức.
*
*

II. Học chi phí tại TP. Đà Nẵng và Quy Nhơn (Dự kiến)

Học phí tại Đà Nẵng với Bình Định (dự kiến) bằng 70% học phí chuẩn tại thủ đô hà nội & thành phố hồ chí minh theo chế độ ưu đãi vùng miền mang lại năm học tập 2021.

1. Tiền học phí Chương trình chính khóa

Số kỳ học: 9 học kỳ (bao có cả tiến trình thực tập trên doanh nghiệp).Thời lượng học mỗi kỳ: 4 tháng.Học phí chăm ngành: 19,110,000 VNĐ/học kỳ, nộp vào đầu mỗi học kỳ.

Xem thêm:

Sinh viên chăm ngành quản lí trị khách sạn với Quản trị dịch vụ du ngoạn & lữ hành nhập học tập năm 2021 tại Đà Nẵng được ưu đãi 1/2 học phí tổn toàn khoá gồm ngân sách học phí tiếng Anh dự bị, học phí những kỳ học chuyên ngành (gồm cả học kỳ OJT) và phí học lại so với học tập phí chuẩn chỉnh tại thủ đô hà nội & TP. HCM.

2. Ngân sách học phí Chương trình dự bị giờ Anh

Dành cho các sinh viên không đủ trình độ tiếng Anh tương tự với chuẩn TOEFL iBT 80 hoặc IELTS (Học thuật) 6.0 hoặc quy thay đổi tương đương. Phần đa sinh viên đã có chứng chỉ chính thức theo các chuẩn trên được miễn học chương trình này.

Những sinh viên khác được phân vào các mức học khớp ứng với trình độ của mình thông qua bài kiểm tra xếp lớp đầu khóa huấn luyện được tổ chức trước lễ khai giảng. Sinh viên cần đạt tới mức tiếng Anh tối đa trước khi bước đầu chương trình chủ yếu khóa.

Số nút học tối đa: 6 mứcThời lượng học tập mỗi mức: 2 tháng. Học tập phí: 7,910,000 VNĐ/mức.

3. Các khoản phí nên nộp lúc nhập học

Đợt đóng góp học phí trước tiên khi nhập học nhà trường nhất thời thu các khoản:

Phí đăng ký nhập học: 4,600,000 VNĐ.Học tầm giá 01 mức giờ Anh: 7,910,000 VNĐ/mức.

III. Học mức giá tại TP. Buộc phải Thơ

1. Tiền học phí Chương trình thiết yếu khóa

Số kỳ học: 9 học tập kỳ (bao có cả giai đoạn thực tập trên doanh nghiệp).Thời lượng học tập mỗi kỳ: 4 tháng. Học tập phí các chuyên ngành công nghệ thông tin: 17,500,000 VNĐ/học kỳ, nộp vào đầu mỗi học kỳ.Học phí những chuyên ngành tởm tế: 14,800,000 VNĐ/học kỳ, nộp vào đầu mỗi học kỳ.Học phí chuyên ngành ngôn ngữ: 14,800,000 VNĐ/học kỳ, áp dụng cho SV K15 trở đi; 12,500,000 VNĐ/học kỳ, vận dụng cho SV K14 và K13, nộp vào đầu mỗi học tập kỳ.

2. Khoản học phí Chương trình dự bị giờ Anh

Dành cho các sinh viên chưa đủ trình độ tiếng Anh tương tự với chuẩn TOEFL iBT 80 hoặc IELTS (Học thuật) 6.0 hoặc quy thay đổi tương đương. Mọi sinh viên vẫn có chứng chỉ chính thức theo các chuẩn trên được miễn học lịch trình này. đều sinh viên không giống được phân vào những mức học tương ứng với trình độ của chính bản thân mình thông qua bài xích kiểm tra xếp lớp đầu khóa học được tổ chức triển khai trước lễ khai giảng vào tháng 9/2018. Sinh viên cần đạt tới mức tiếng Anh tối đa trước khi ban đầu chương trình chính khóa.

Số nút học tối đa: 6 mứcThời lượng học tập mỗi mức: 2 tháng.Học phí: 7,250,000 VNĐ/mức

3. Các khoản phí đề nghị nộp khi nhập học