Ý NGHĨA CÁC HÀM TRONG EXCEL MÀ BẠN CẦN NẮM RÕ

Excel mang lại shasheelamotors.com 365 Excel mang đến shasheelamotors.com 365 dành đến máy Mac Excel cho website Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web App Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Bnóng vào trong 1 vần âm để đi cho những hàm ban đầu bởi vần âm kia. Hoặc dấn Ctrl+F để tìm hàm bằng cách nhập vài ba chữ cái đầu tiên hoặc một tự biểu hiện. Để dìm thông tin chi tiết về một hàm, hãy nhấp chuột tên hàm kia ở cột đầu tiên.

Bạn đang xem: Ý Nghĩa Các Hàm Trong Excel Mà Bạn Cần Nắm Rõ

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z


Lưu ý: Dấu hiệu phiên bạn dạng cho thấy phiên bạn dạng của Excel nhưng mà hàm được reviews. Các hàm này không sẵn có trong những phiên bản trước.


Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể tương đối lạ đời giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự việc khác biệt.


Tên hàm

Kiểu với mô tả

Hàm ABS

Tân oán học tập với lượng giác: Trả về quý giá hoàn hảo của một số

Hàm ACCRINT

Tài chính: Trả về tiền lãi cùng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ

Hàm ACCRINTM

Tài chính: Trả về chi phí lãi cùng dồn đến chứng khoán trả lãi lúc đáo hạn

Hàm ACOS

Toán thù học tập và lượng giác: Trả về arccosin của một số

Hàm ACOSH

Tân oán học và lượng giác: Trả về cosin hyperbolic nghịch đảo của một số

Hàm ACOT

Toán học tập và lượng giác: Trả về arccotangent của một số

Hàm ACOTH

Toán thù học tập cùng lượng giác: Trả về dạng acrtang hyperbolic của một số

Hàm AGGREGATE

Toán thù học tập và lượng giác: Trả về một quý hiếm tổng phù hợp trong một danh sách hoặc đại lý dữ liệu

Hàm ADDRESS

Tra cứu vớt cùng tđam mê chiếu: Trả về tsay đắm chiếu bên dưới dạng văn phiên bản cho tới một ô đối kháng trong một trang tính

Hàm AMORDEGRC

Tài chính: Trả về khấu hao cho từng kỳ hạn kế tân oán bằng phương pháp sử dụng hệ số khấu hao

Hàm AMORLINC

Tài chính: Trả về khấu hao cho mỗi kỳ hạn kế toán

Hàm AND

Lô-gic: Trả về TRUE trường hợp tất cả những đối số là TRUE

Hàm ARABIC

Tân oán học với lượng giác: Chuyển đổi một trong những La Mã thành số Ả Rập, dưới dạng một số

Hàm AREAS

Tra cứu vãn cùng tsi chiếu: Trả về số vùng trong một tđê mê chiếu

Hàm ARRAYTOTEXT

*

Vnạp năng lượng bản: Trả về mảng cực hiếm văn uống phiên bản tự rất nhiều khoảng chừng được chỉ định

Hàm ASC

Vnạp năng lượng bản: Txuất xắc thay đổi katakamãng cầu hoặc vần âm giờ đồng hồ Anh có độ rộng đầy đủ (hai byte) trong chuỗi ký kết trường đoản cú thành cam kết tự có nửa phạm vi (một byte)

Hàm ASIN

Toán học tập và lượng giác: Trả về arcsin của một số

Hàm ASINH

Toán thù học tập và lượng giác: Trả về sin hyperbolic nghịch đảo của một số

Hàm ATAN

Toán học tập cùng lượng giác: Trả về arctangent của một số

Hàm ATAN2

Tân oán học cùng lượng giác: Trả về arctang từ những tọa độ x cùng y

Hàm ATANH

Toán học với lượng giác: Trả về tang hyperbolic nghịch đảo của một số

Hàm AVEDEV

Thống kê: Trả về quý hiếm trung bình của các độ lệch tuyệt vời của những điểm tài liệu trường đoản cú trung bình của chúng

Hàm AVERAGE

Thống kê: Trả về quý giá vừa phải của các đối số của nó

Hàm AVERAGEA

Thống kê: Trả về quý hiếm trung bình của những đối số của chính nó, bao gồm số, vnạp năng lượng phiên bản cùng quý hiếm lô-gic

Hàm AVERAGEIF

Thống kê: Trả về quý giá mức độ vừa phải (quý giá trung bình cộng) của toàn bộ các ô vào một phạm vi thỏa mãn nhu cầu một tiêu chuẩn vẫn cho

Hàm AVERAGEIFS

Thống kê: Trả về vừa đủ (mức độ vừa phải số học) của tất cả các ô thỏa mãn nhu cầu những tiêu chí.

Hàm BAHTTEXT

Văn bản: Chuyển đổi một số thành vnạp năng lượng bản, bằng cách sử dụng format chi phí tệ ß (baht)

Hàm BASE

Tân oán học cùng lượng giác: Chuyển đổi một vài thành bản trình bày dạng văn uống phiên bản cùng với cơ số đã mang đến (cơ số)

Hàm BESSELI

Kỹ thuật: Trả về hàm Bessel được sửa thay đổi In(x)

Hàm BESSELJ

Kỹ thuật: Trả về hàm Bessel Jn(x)

Hàm BESSELK

Kỹ thuật: Trả về hàm Bessel được sửa thay đổi Kn(x)

Hàm BESSELY

Kỹ thuật: Trả về hàm Bessel Yn(x)

Hàm BETADIST

Khả năng tương thích: Trả về hàm phân bố lũy tích beta

Trong Excel 2007, đấy là một hàm Thống kê.

Xem thêm:

Hàm BETA.DIST

Thống kê: Trả về hàm phân vùng lũy tích beta

Hàm BETAINV

Khả năng tương thích: Trả về cực hiếm đảo của hàm phân vùng lũy tích đến một phân bổ beta xác định

Trong Excel 2007, đấy là một hàm Thống kê.

Hàm BETA.INV

Thống kê: Trả về cực hiếm đảo của hàm phân bổ lũy tích cho một phân bổ beta xác định

Hàm BIN2DEC

Kỹ thuật: Chuyển thay đổi số nhị phân quý phái thập phân

Hàm BIN2HEX

Kỹ thuật: Chuyển thay đổi số nhị phân quý phái thập lục phân

Hàm BIN2OCT

Kỹ thuật: Chuyển đổi số nhị phân quý phái chén bát phân

Hàm BINOMDIST

Khả năng tương thích: Trả về xác suất phân bổ nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ

Trong Excel 2007, đó là một hàm Thống kê.

Hàm BINOM.DIST

Thống kê: Trả về xác suất phân bổ nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ

Hàm BINOM.DIST.RANGE

Thống kê: Trả về Xác Suất của tác dụng phân tách bằng cách dùng phân vùng nhị thức

Hàm BINOM.INV

Thống kê: Trả về quý hiếm nhỏ nhất có phân vùng nhị thức lũy tích lớn rộng hoặc bằng quý giá tiêu chuẩn

Hàm BIToàn án nhân dân tối cao

Kỹ thuật: Trả về một "Bitwise And" của hai số

Hàm BITLSHIFT

Kỹ thuật: Trả về một số quý hiếm được dịch lịch sự trái bằng số bit dịch chuyển

Hàm BITOR

Kỹ thuật: Trả về một bitwise OR của 2 số

Hàm BITRSHIFT

Kỹ thuật: Trả về một vài cực hiếm được đưa sang đề nghị bằng số bit dịch chuyển

Hàm BITXOR

Kỹ thuật: Trả về một bitwise "Exclusive sầu Or" của nhì số

Hàm CALL

Phần xẻ trợ̣ và Tự động hóa: Hotline một thủ tục vào một thỏng viện liên kết rượu cồn hoặc nguồn mã

Hàm CEILING

Khả năng tương thích: Làm tròn số mang lại số nguyên sớm nhất hoặc bội số gần nhất gồm nghĩa

Hàm CEILING.MATH

Tân oán học tập và lượng giác: Làm tròn số lên, mang lại số nguyên sớm nhất hoặc bội số gần nhất tất cả nghĩa

Hàm CEILING.PRECISE

Toán thù học tập và lượng giác: Làm tròn số thành số nguyên sớm nhất hoặc bội số sớm nhất tất cả nghĩa. Bất kể dấu của số, số sẽ được làm tròn lên.

Hàm CELL

Thông tin: Trả về các đọc tin về format, địa điểm hoặc văn bản của một ô

Hàm này ko khả dụng vào Excel giành riêng cho website.

Hàm CHAR

Văn bản: Trả về cam kết trường đoản cú được khẳng định bởi số mã

Hàm CHIDIST

Khả năng tương thích: Trả về xác suất một đầu của phân bổ Lúc bình phương